Werkwijze

Bij ThedingaBouw heeft u van prijsopgave tot oplevering en nazorg te maken met één aanspreekpunt. Afspraak is afspraak en wij reageren snel op uw vragen en opmerkingen. Naast het leveren van een hoge kwaliteit van de werkzaamheden, streeft ThedingaBouw naar een prettig bouwproces door u te ontzorgen d.m.v. goede voorbereiding en een persoonlijke, transparante en eerlijke benadering.  

 

ThedingaBouw werkt samen met een vaste groep van vakmensen en vakbedrijven, waardoor ThedingaBouw een hoge kwaliteit kan garanderen.  

 

Wij onderscheiden in de bouw de volgende fasen:  

 

Opname / prijsopgave

Na een eerste opname van de werkzaamheden maken wij voor u een duidelijke, transparante en niet onbelangrijk scherpe offerte, waarin u duidelijk kan zien wat er opgenomen is in de offerte en wat de kosten per onderdeel zijn.   In deze fase zullen wij u adviseren over materiaalgebruik, regelgeving en evt. mogelijke verbeteringen en/of besparingen.  

 

Een prijsopgave betekent voor ons een vaste prijs, zonder verrassingen. Wij gebruiken onze ervaring om u te wijzen op ‘vergeten’ onderdelen, zodat deze verrassingen zoveel mogelijk worden vermeden.   Ook kunnen wij in deze fase afspraken maken over evt. door uzelf uit te voeren werkzaamheden.

Voorbereiding

Voor u waarschijnlijk de drukste fase, hier moeten nl. veel beslissingen worden genomen: kleurkeuze, materiaalkeuze, afmetingen. Wij begeleiden en adviseren u in uw keuzes en leggen dit duidelijk vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.  

 

Wij maken een duidelijke, haalbare planning, afgestemd op uw wensen. Daarnaast zullen wij de nodige werktekeningen/schetsen verzorgen en met u bespreken. En worden monsters/productinformatie van toe te passen materialen aan u getoond.   Alles om evt. stagnaties en verrassingen tijdens de bouw te voorkomen!!

Uitvoering

Dan is het zover: de bouw/verbouwing kan beginnen.  Tijdens het bouwproces houden wij regelmatig contact, persoonlijk of per mail. U wordt op de hoogte gehouden van planning en laatste afstemming van de uit te voeren werkzaamheden, alles afgestemd op uw behoefte.  

 

Door u gewenste wijzigingen worden besproken en uitgewerkt. Daarbij houden wij de planning en uw budget goed in de gaten.  

 

De vakmensen welke het werk uitvoeren doen dit met kennis van zaken en zijn zeer gemotiveerd om kwaliteit te leveren. Een opgeruimde werkplek vinden wij zeer belangrijk.   Veilig werken volgens de daarvoor geldende normen is een vanzelfsprekendheid.

Oplevering / nazorg

Na oplevering ontvangt u van ons een opleverdocument met een overzicht van toegepast materialen/kleuren en evt. benodigde onderhoudsadviezen.   ThedingaBouw werkt samen met vakmensen en vakbedrijven welke gebruik maken van materialen van hoge kwaliteit waardoor wij ons product kunnen garanderen.
 
Toch kan het voorkomen dat er na oplevering iets niet naar uw wens is. ThedingaBouw loopt hier niet voor weg. En zorgt dat klachten snel en goed worden opgelost. Niet goed betekent oplossen, één telefoontje/mailtje is voldoende.