Verbouwing

Een nieuwe indeling van uw huis, een nieuw badkamer, keuken, toilet? Of een verbouwing van uw bedrijfspand? We denken graag mee om de optimale oplossing te vinden en te realiseren.  

 

Na een eerste opname van de werkzaamheden maken wij voor de verbouwing van de woning of het bedrijfspand een duidelijke, transparante en (niet onbelangrijk) scherpe offerte. In de offerte staat precies wat opgenomen is en wat de kosten per onderdeel zijn. In deze fase adviseren wij ook over materiaalgebruik, regelgeving en eventuele mogelijke verbeteringen en/of besparingen van het pand. Een prijsopgave betekent voor ons een vaste prijs, zonder verrassingen. Wij gebruiken onze ervaring om u te wijzen op ‘vergeten’ onderdelen, zodat deze verrassingen zoveel mogelijk worden vermeden.  

 

Voorbereiding van de verbouwing

Een goede voorbereiding is essentieel voor een geslaagde verbouwing. We leggen alle beslissingen goed vast om misverstanden te voorkomen. Wij maken een duidelijke, haalbare planning, afgestemd op uw wensen. Daarnaast zullen wij de nodige werktekeningen/schetsen verzorgen en met u bespreken. En worden monsters/productinformatie van toe te passen materialen aan u getoond. Alles om eventuele stagnaties en verrassingen tijdens de bouw te voorkomen!  

 

Hoe gaan we te werk tijdens het verbouwen?

Tijdens het bouwproces houden wij regelmatig contact, persoonlijk of per mail. We coördineren gedurende de verbouwing alle taken. We weten precies wanneer wie met wat bezig is. We kijken mee of alles volgens plan verloopt en sturen waar nodig bij. Tijdens de verbouwing heeft u waarschijnlijk veel vragen. Hier proberen we altijd snel op te reageren en op te anticiperen. We begeleiden u tijdens de verbouwing en stellen u altijd tijdig op de hoogte wanneer er beslissingen genomen moeten worden. Ook houden we het afgesproken budget goed in de gaten en communiceren we eventueel meerwerk altijd van tevoren. Veilig werken volgens de daarvoor geldende normen is een vanzelfsprekendheid.  

 

Na afloop van de verbouwing

We werken altijd samen met vakmensen en vakbedrijven die gebruik maken van materialen van hoge kwaliteit. We garanderen een goed eindproduct.  Toch kan het voorkomen dat er na oplevering iets niet naar uw wens is. Hier lopen we niet voor weg. We zorgen dat eventuele klachten snel en goed worden opgelost. Niet goed betekent oplossen. Een telefoontje of mailtje is voldoende.  

 

Voorbeelden van verbouwingen die wij realiseren

  • Wijzigingen van de indeling van woningen en bedrijfsruimtes
  • Uitbreidingen van woningen en bedrijfspanden
  • Verbouwingen van keukens, badkamers, toiletten en buitenruimtes
  • Constructieve doorbraken

 

Neem contact op voor meer informatie. 

Projecten Verbouwing