Renovatie / restauratie

U wilt een oud pand renoveren met behoud van de karakteristieke eigenschappen? Wij voeren de renovatie vakkundig uit. Uw woning of bedrijfspand dusdanig renoveren dat u weer jaren vooruit kan is ons doel.  

 

Na een eerste opname van de werkzaamheden maken wij voor de renovatie een duidelijke, transparante en (niet onbelangrijk) scherpe offerte. In de offerte staat precies wat opgenomen is en wat de kosten per onderdeel zijn. We adviseren ook over materiaalgebruik, regelgeving en eventuele mogelijke verbeteringen en/of besparingen van het pand. Een prijsopgave betekent voor ons een vaste prijs, zonder verrassingen. We gebruiken onze ervaring om u te wijzen op ‘vergeten’ onderdelen, zodat deze verrassingen zoveel mogelijk worden vermeden.  

 

Voorbereiding van de renovatie

Een goede voorbereiding is essentieel voor een geslaagde renovatie. We leggen alle beslissingen goed vast om misverstanden te voorkomen. Wij maken een duidelijke, haalbare planning, afgestemd op uw wensen. Daarnaast zullen wij de nodige werktekeningen/schetsen verzorgen en met u bespreken. En worden monsters/productinformatie van toe te passen materialen aan u getoond. Alles om eventuele stagnaties en verrassingen tijdens de renovatie te voorkomen!  

 

Hoe gaan we te werk tijdens het renoveren?

Tijdens het proces houden wij regelmatig contact, persoonlijk of per mail. We coördineren gedurende de renovatie alle taken. We weten precies wanneer wie met wat bezig is. We kijken mee of alles volgens plan verloopt en sturen waar nodig bij. Tijdens de renovatie heeft u waarschijnlijk veel vragen. Hier proberen we altijd snel op te reageren en op te anticiperen. We begeleiden u tijdens de renovatie en stellen u altijd tijdig op de hoogte wanneer er beslissingen genomen moeten worden. Ook houden we het afgesproken budget goed in de gaten en communiceren we eventueel meerwerk altijd van tevoren. Veilig werken volgens de daarvoor geldende normen is een vanzelfsprekendheid.  

 

Na afloop van de renovatie

We werken altijd samen met vakmensen en vakbedrijven die gebruik maken van materialen van hoge kwaliteit. We garanderen een goed eindproduct.  Toch kan het voorkomen dat er na oplevering iets niet naar uw wens is. Hier lopen we niet voor weg. We zorgen dat eventuele klachten snel en goed worden opgelost. Niet goed betekent oplossen. Een telefoontje of mailtje is voldoende.  

 

Voorbeelden van renovaties die wij realiseren

  • Volledige renovaties van woningen bedrijfspanden
  • Renovaties badkamers en toiletten

 

Neem contact op voor meer informatie. 

Projecten Renovatie / restauratie